Hotel Mościcki Spała

individual reservations

Hotel Mościcki**** 

ul. Nadpiliczna 2
97-215 Spała

Recepcja

+48 44 726 41 00

Dyrektor Hotelu

Beata Janas
+48 601 992 160

 

SPÓŁKA ZARZĄDZAJĄCA

PDK SA z siedzibą w Spale 97-215, przy ul. Nadpilicznej 2,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000096325, posiadającą NIP: 526-23-90-967.

Aktualny kapitał  240 570,00 zł Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim 82 8985 0004 0010 0144 6506 0001

 

Administrator danych osobowych ADO

ado@hotelmoscicki.pl

Praca- zapraszamy do wysyłania CV na wszystkie stanowiska

praca@hotelmoscicki.pl

 

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego  "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm" udzieloną przez PFR S.A

contact form

* required fields

set the route

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close